Netwerk ‘Puik voor elkaar’

16 november 2016

Een netwerk avond bezocht van ‘Puik voor Elkaar’ die al veel bereikt hebben via sponsoring en het organiseren van diverse activiteiten om geld in te zamelen voor vrouwen die geen pruik kunnen betalen, als ze dat nodig hebben. Lilian, de voorzitter is een heel enthousiasmerend  iemand, die iedereen voor haar zaak weet te winnen.

Ik kan met het derde Servies, natuurlijk ook altijd wat doen, zoals prijzen beschikbaar stellen in de vorm van mooie glazen of bijzonder servies.